ajax loader

Disclaimer
Benautic Watersport besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Benautic Watersport is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Overige informatie, algemeen
Bepaalde handelsmerken en logo’s zijn alleen ter referentie bedoeld en suggereren geen relatie tussen ons en hun respectievelijke eigenaars.

Klachten
Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze service en of producten kunnen verbeteren. U kunt uw klacht mailen naar customerservices@benauticwatersport.nl

Benautic Watersport NON-mail database
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie van Benautic Watersport kunt u mail sturen naar: nonmail@benauticwatersport.nl

U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Privacybeleid (AVG)
Via de website van Benautic Watersport worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

-Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
-Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
-U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
-Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
-Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens
In beginsel verzamelen wij geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Wel slaan wij clicks inclusief datum, tijd etc. op. Hierbij worden echter geen persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals een bestelling) of in het kader een contactopname zelf aan ons doorgeeft. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen.

Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien u een bestelling doet, of met ons contact opneemt, vragen wij de volgende gegevens:

-Naam
-Adres
-Geslacht
-Emailadres
-Telefoonnummer

Doorgeven van persoonsgegevens
De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, indien deze partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, of indien deze als bewerker van persoonsgegevens door ons zijn ingeschakeld. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiligen van persoonsgegevens
Benautic Watersport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies
Benautic Watersport gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Benautic Watersport gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Chat openen
Welkom bij Benautic Watersport
Buitenboordmotor nog op voorraad? Kijk op benauticshop.nl & reserveer of bestel direct.
Vragen over onderdelen? Ons magazijn werkt uitsluitend per mail: info@benauticwatersport.nl
Vragen over onderhoud of reparatie? Ik help u graag verder op Whatsapp.